מטרות

מתוך לוגוסופיה, מדע ושיטה

  1. התפתחות מודעת של האדם, דרך הארגון של המערכות המנטאלית, הרגשית והאינסטינקטיבית.
  2. ההכרה העצמית שמתוכה נובעת שליטה ביסודות המרכיבים את סוד הקיום האינדיווידואלי.
  3. ההתמזגות של רוח האדם, כך שהפרט יוכל ליהנות מהערכים שבו, אשר מקורם בירושה של עצמו.
  4. ההכרה של החוקים האוניברסאליים, הכרה חיונית על מנת להתאים את החיים לעקרונותיהם המושלמים.
  5. הכרת העולם המנטאלי, הטרנסאנדנטי או המטפיסי, בהם מקור כל הרעיונות והמחשבות המפרים את האדם.
  6. בניית חיים חדשים ויעוד טוב יותר ע"י שיפור מרבי של סוגי-היכולת הרגילים.
  7. פיתוח ושליטה יסודיים של יכולת הלמידה, הלימוד, ההוראה, החשיבה והיישום שבאמצעותם השיטה הלוגוסופית מתורגמת לסגולות אינדיווידואליות, דבר בעל חשיבות גדולה מאד לעתיד החינוך של המין האנושי.

ביום חמישי, 22/3/12, התקיימה הרצאה פתוחה לקהל הרחב על הנושא: "האושר כזכות בסיסית" של האדם.
ההרצאה מיקדה את עניין האושר מעבר לתחושה המקובלת שהיא מעין רצף של חיפוש הנאות חולפות ומתחלפות של ההיבטים המוחצנים. האושר, על פי הלוגוסופיה, הינו תהליך לשיפור מודע של חתירה רצונית ומתמידה אל הרמוניה פנימית בין האני מרגיש, אני חושב ואני מגשים.
ההרצאה הייתה מעניינת וכבר נרשמו מתעניינים לקורס המבוא אשר ייפתח בעוד כשבועיים. ניתן עדיין להירשם עד יום ה' ה29 במרץ.

 
 
 
 
dump image dump image

טופס רישום

תקן שגיאות
 
הקרן הלוגוסופית info@logosophy.org.il