ספרים

חדש באתר

ביבליוגרפיה

הלוגוסופיה מכילה ביבליוגרפיה רחבה ומגוונת. הצורות והסגנון מגוונים כדי לאפשר לקוראים הרבים והשונים גישה נוחה המתאימה לכל אדם, על פי צרכיו.

נותן תיאור מקיף של ההוראה הלוגוסופית, שיטותיה, יישומיה בחיים והתוצאות המצופות.

מציג לעומק את השיטה הלוגוסופית ומתמקד במהותו הפיזית והרוחנית של האדם והמערכות העומדות לרשותו שהן: המנטאלית, הרגשית והאינסטינקטיבית.

הספר מנתח את הסיבות לתחושת האדם של אובדן דרך ומציע שיטה של תהליך אינטגראלי של שיפור האדם באופן מודע.

מגלה אפשרויות מבטיחות עבור גורל האדם ומעודד אותו לקראת שינויים מקיפים לגבי דרך חשיבתו והרגשתו על החיים.

מתרכז בירושה שהאדם יורש את עצמו וכן כיצד הוא יכול להעשיר בערכים אוניברסאליים באופן מודע את האינדיווידואליות שנועדה להימשך.

מבוסס על מכתבים שיעד המחבר לבנו. הוא מציג לדור הצעיר מסר בעל עוצמה בו הוא מתאר עולם חדש, אפשרי, הנשען על המודעות של האני הפנימי.

מפרט את התפיסה הלוגוסופית לגבי רוח האדם, הפררוגטיבות של הפרט לגבי הכרתו העצמית של עולמו הרוחני ושל העולם המנטאלי היוצר.

תיאור דידקטי של המחשבות הטבועות במרחב המנטאלי של האדם כחסרונות ונטיות. מחשבות בעלות השפעה הרסנית על התנהלותו ומציע לעומתם טכניקות כיצד לנטרל ואף להעלים גורמים לא רצויים אלה.

רומן המתאר את הסיבות המגבילות את יכולת האינטליגנציה של האדם והדרך להגשים באופן מודע את כמיהותיו.

הספר מכיל 72 הרצאות שהמחבר נתן במרכזים של הקרן הלוגוסופית בערים בואנוס-איירס, רוסריו, קורדובה ומונטווידאו. כל הרצאה מתמקדת באחד ההיבטים של הלוגוסופיה.

סדרה של שיחות עם תלמידים בהם המחבר מעניק הוראות מאירות המאפשרות להתעלות ולחוות את המימד הרוחני.