שאלות ותשובות

חדש באתר

מקוריות אמירותיה בעיקר בכל הנוגע למהות המחשבות ולתפקידן המכריע בחיי האדם. השיטה המאפשרת לכל אדם להגשים תהליך אישי לשיפור מודע מן הנקודה בה הוא נמצא ובקצב שכוח רצונו ויכולתו האישית יאפשרו. "המחשבות הרעות חוגגות כשהן מצליחות להטיל איפול על המרחב המנטאלי".

הלימוד הלוגוסופי מחייב התמדה במלאכת העיון והבנת הטקסט, אך מעל לכל הוא מחייב יישום התובנות בחיים הממשיים.
הלומד הלוגוסופי מבין בהדרגה שהתקדמותו תדרוש ממנו מחויבות כלפי עצמו, זאת אומרת כלפי שאיפות השיפור שלו עצמו. זה כולל כמובן יושרה בשיח הפנימי בין האדם לבינו אשר יהיה נוכח יותר ככל שנתקדם בתהליך.

הלוגוסופיה תזמין אותך להפנות מבט וזרקור אל פנימיותך, שם תוכל לגלות את האינדיווידואליות שלך שהיא "האני הפנימי, הרוח החיה בתוך האדם". בתהליך השיפור התלמיד יגלה את העוצמות האצורות בפנימיותו תודות להרחבת ההכרה. "אין לצעדינו הנחישות בכיוון כהליכה המונעת ע"י הביטחון של ההכרה. הלוגוסופיה מלמדת כיצד ליצור את אותו ביטחון בכל אחד, כי הוא חלק מן התהליך לשיפור כולל. "

הלוגוסופיה מתרחבת בתהליך המחייב התייחסות פרטנית וייחודית לכל מתעניין ואין פנייה המונית. ההצטרפות של כל לומד נעשית על בסיס החלטה אישית שתתבסס על ההכרה שהוא מצליח לדלות מן הלימוד ואימותו בחיים הממשיים. הלוגוסופיה אינה מבקשת אמונה אלא הכרה. כל לומד נדרש להגשים תהליך שיפור מודע אשר מבוסס על רכישה הדרגתית של הכרות.
על אף התהליך האיטי בו בוחרת הלוגוסופיה להתקדם, שהוא חלק ממהותה העמוקה. בדרום אמריקה הלוגוסופיה קנתה לעצמה מעמד ויוקרה אשר גורמים לרשויות לבקש את תרומתה בהשתלמויות והעשרות של סגל ההוראה במדינות ובמחוזות רבים. המרכז הלוגוסופי בברצלונה מרכז את תיאום הפעילות המתקיימת במדינות שונות באירופה. בארצות הברית יש מרכז בניו-יורק ובמיאמי. בישראל ישנם שני מרכזים הפועלים, האחד בנתניה והשני בכפר סבא.

החשש בהחלט לגיטימי וטוב לברר את הסוגיה.
הלוגוסופיה לא מהווה ארגון עולמי אחיד וריכוזי, כל מרכז קם ומתקיים כיוזמה מקומית והינו אוטונומי לחלוטין. כל מרכז מנהל את החזקתו מדמי החבר הצנועים ואינו מקבל תמיכה כספית כלשהי מאף גורם, גם לא ממרכזים לוגוסופים אחרים.
בלוגוסופיה אין ממסד ואין בעלי שררה ואפילו ק.ב. גונזלס פקוצ'ה, יוצר התורה הלוגוסופית ומרכזי הלימוד שלה – מעולם לא קיבל כל תשלום על פועלו.
הערך העילאי של הלוגוסופיה הוא חירות הרוח וכל לומד נמצא במרכז, תורם ונתרם מתוך רצונו החופשי. כל לומד יכול להפסיק את פעילותו במרכז הלוגוסופי בכל רגע ללא כל תנאי.

הקרן הלוגוסופית הינה עמותה ללא מטרות רווח המתקיימת אך ורק מדמי החבר. אין במרכז הלוגוסופי מקבלי שכר וכל התפקידים נעשים בהתנדבות. הקשר עם מרכזים אחרים ברחבי העולם מבוסס על העשרה הדדית ברעיונות שיפור התפקוד ושיתוף בעיבוד חומרי הלימוד.

הלוגוסופיה לא נוגדת דבר ומתרכזת כל כולה בפיתוח תעצומות האדם בקרב כל פרט ופרט. הלומד הלוגוסופי לא מתבקש לשנות דבר באורח חייו. הוא מוזמן ליישם את התובנות שהלוגוסופיה מעניקה לו בחייו כפי שהן ולהיווכח ממידת אמיתותן בנסיבות בהן הוא חי. רק האדם עצמו יערוך את השינויים בפנימיותו בהתאם להחלטתו המודעת. אין ספק שחלק מן התהליך דורש בדיקה עצמית של כל מושגי היסוד של חיינו. בהתאם לחוק ההתפתחות וחוק הזמן המושגים שלנו אמורים להתפתח בזכות ההכרות שהולכות ונצברות בעקבות החוויות שאנו חווים במהלך הימים. מן הבחינה הזו "כל מושג שאני גיבשתי עלול להפוך לדעת קדומה אם בחלוף הזמן הוא מוקפא על שמריו".

ההחלטה להתקבל למרכזים הלוגוסופיים הינה אישית ונדרש להיות אדם בוגר כפי שהחוק דורש זאת.
במרכזים בהם קיים בית ספר, ההרשמה נעשית על ידי ההורים.
מעבר להיבטים הפורמאליים האלה, ניתן לומר שכל גיל הנו טוב כדי להתחיל להקדיש זמן ומאמצים להכרה עצמית ולתהליך האישי של השיפור המודע.

היות ולימוד הלוגוסופי נועד ללמוד כיצד לנהל את חיינו לאורך כל התפתחותם, ההשתתפות בדיונים בהם אנו מחדדים את התובנות הנגזרות מן הלימוד התיאורטי ונגזרות מניתוח ההתנסויות הממשיות, אדם יכול להתמיד ולצאת מורווח מהשתתפות זו לאורך השנים.
יחד עם זאת כל לומד יכול להחליט לעשות הפסקה זמנית או לצמיתות, מסיבותיו הוא, מבלי מחויבות כלשהי.

הלימוד הלוגוסופי אינו הכשרה מקצועית או התמחות. יחד עם זאת, בהיותה הכשרה מודעת לניהול החיים, ניהול פרקי החיים שאנו מקדישים למקצוע או להתמחות זוכים בשיפור הכולל שהלוגוסופיה מאפשרת להגשים בעצמנו. למשל אחד הנושאים הנלמדים הוא ניהול יעיל של האנרגיות שלנו, הן הפיזיות, הן הפסיכולוגיות והרוחניות. השיפור שנצליח להגשים יגרום לכך שתפקודי במסגרת העבודה יהיה גם הוא חסכוני יותר באנרגיה ויעיל יותר. ובאשר לפרק המרכזי של שיפור יחסי האנוש שלנו והתקדמות לקראת שלווה פנימית. אין ספק שכל ההישגים הללו ימצאו את ביטוים המבורך בכל זירות קיומנו, כולל בתפקידנו המקצועיים.